Proiectare de arhitectura

PROIECT DE AUTORIZARE
Piese scrise Lista si semnaturile proiectantilor Se completeaza cu numele si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru
Vezi detalii
Servicii de Proiectare
Serviciile de proiectare completă de arhitectura implica urmatoarele faze: 1. Concept de arhitectura; 2. Studiu de fezabilitate (S.F.) – la
Vezi detalii